,
  • BIST 7913.76
  • Altın 1864.371
  • Dolar 28.9774
  • Euro 31.2033
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
  • İzmir 13 °C
  • Antalya 17 °C

Kullanım Koşulları

Sitemiz Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına %100 uygun olarak yayın yapmaktadır. Sitemizde yayınlanan her türlü haber, resim, bilgi, metin; telif hakkı sahiplerinden yazılı izin alınmak suretiyle yayınlanmaktadır. 

 

Kullanım Koşulları


WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

 

Bu web sitesi Hür24 Haber Adekhan LTD.ŞTİ. Adına ("Hür24 Haber") aittir ve onun tarafından işletilmektedir. Lütfen bu web sitesinin kullanım koşullarını oluşturan aşağıdaki Kullanım Koşullarını dikkatlice okuyunuz.

 

1.         Kullanıcı Yükümlülükleri

 

Bu web sitesini ("Site") kullanmanız ve/veya Site'ye erişiminiz, bu Kullanım Koşullarını ve zaman zaman Hür24 Haber tarafından bu Site'de yayınlanabilecek diğer tüm kullanım koşullarını bildiğiniz ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Site'ye erişiminiz, Site'yi kullanmanız, katılımınız ve/veya Site'den herhangi bir içerik indirmeniz bu Kullanım Koşulları ile bağlı olmayı kabul ettiğinizi göstermektedir. Hür24 Haber, değişiklikleri online olarak paylaşmak sureti ile bu Kullanım Koşullarını her zaman değiştirme hakkını saklı tutar ve Site'ye erişerek güncellenmiş Kullanım Koşullarını incelemek ve bu koşullara uymak tarafınızın sorumluluğundadır. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen bu Site'nin kullanımını derhal sona erdiriniz.

 

Bu Kullanım Koşulları ile herhangi bir içerik ile ilgili olarak Site'de yer alan kural ve/veya özel kullanım koşulları arasında çelişki bulunması halinde özel kural ve/veya koşullar öncelikli olarak uygulanacaktır.


2.         Kullanım Koşulları


Bu Site'nin kullanımına yalnızca yasal amaçlar için ve hukuka aykırı olmayan ve herhangi bir üçüncü tarafın hakkını ihlal etmeyen veya herhangi bir üçüncü tarafın bu Site'ye erişimini ve Site'yi kullanmasını kısıtlamayacak bir şekilde kullanılmasına izin verilmiştir. Söz konusu kısıtlamalar taciz, iftira, müstehcen veya kötü ifadeler içeren içerikler, saldırgan bir dilin kullanılması, üçüncü şahısları rahatsız eden davranışlar dahil olmak üzere ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın uygunsuz kabul edilebilecek diğer her türlü davranışları içermektedir.

 

Burada, 18 yaşından büyük olduğunuzu ve/veya Site'yi kullanma konusunda kanuni temsilcinizin veya ebeveyninizin rızası dahil olmak üzere gerekli olan tüm onay ve rızaları aldığınızı beyan ve garanti etmektesiniz. Ayrıca, bu Kullanım Koşullarını kabul etme ve bunlarla bağlı olma konusunda tam yetkinliğe ve ehliyete sahip olduğunuzun garantisini vermektesiniz.


3.         Veri Sağlama

 

Bu Site'nin çeşitli bölümleri sizlerin herhangi bir kullanıcı bilgisi veya diğer verileri (bundan böyle "Kullanıcı İçerikleri" olarak anılacaktır) Site'ye iletmenize veya paylaşmanıza izin vermektedir. Bunlara kişisel bilgiler, fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, yazılı metinler, makaleler, düşünceler veya bu içeriklerin herhangi bir şekli dahildir. Bu tür Kullanıcı İçerikleri aşağıda yer alan koşullara tabi olacaktır:

 

3.1       Bu Site'ye herhangi bir içerik sağlamak ile, Kullanıcı İçerikleri üzerinde Hür24 Haber'e geri alınamaz, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan, dünya genelinde geçerli olan bir lisans hakkı sağladığınızı ve dolayısıyla Hür24 Haber'in Kullanıcı İçeriklerinin bir kısmını kendi takdirine göre ve herhangi bir platformda ya da kitle iletişim aracında kullanma, dağıtma, değiştirme, tadil etme veya silme hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz;

 

3.2       Kullanıcı İçerikleri Hür24 Haber tarafından çoğaltma, yayınlama, iletme, düzenleme, montajlama, yeniden formatlandırma, uyarlama, paylaşma ya da yalnızca Hür24 Haber'in tamamen kendi takdirine göre başka bir şekilde kullanma dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir amaç için kullanılabilir;

 

3.3       Sağlamış olduğunuz Kullanıcı İçeriklerinden yalnızca kendiniz sorumlu olacaksınız ve bu içeriklerin sağlanması ya da kullanılması nedeni ile doğabilecek her türlü iddia, zarar, üçüncü taraf hakları ve bunun yanı sıra her türlü dava ya da hukuki süreçlerden dolayı Hür24 Haber'in uğradığı zararı tazmin edecek ve Hür24 Haber'in zarar görmemesini sağlayacaksınız;

 

3.4       Kullanıcı İçeriklerini sağlamak ile, burada, bu tür içerikleri sağlama hakkına sahip olduğunuzu ve içerikler üzerindeki patent, marka, ticari sır, lisans ve benzeri fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere sağlanan bu içerikleri kullanmak ve Hür24 Haber'i kullanması için yetkilendirmek üzere gerekli olan her tülü müsaade, lisans, muvafakat, hak ve izinleri aldığınızı onaylamakta, beyan ve tekeffül etmektesiniz;

 

3.5       İçerik ve/veya bilgileri Site'de sağlamak ve Hür24 Haber'e burada belirtilen türde bir lisans vermek için hak sahibinden gerekli olan tüm izinler usulüne uygun bir şekilde alınmadığı müddetçe; gizlilik ve reklam hakları dahil olmak üzere, herhangi bir telif, ticari sır veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarına konu olan veya bunlarla korunan bir içeriği ya da bilgiyi bu Site'de sağlamayacağınızı ya da ifşa etmeyeceğinizi ve bu yönde gerekli tüm tedbirleri alacağınızı taahhüt etmektesiniz;

           

3.6       İçeriği hukuka aykırı, müstehcen, hakaret ve iftira niteliğinde olan, siyasi, tehditkar, pornografik, tacize neden olan, nefret içerikli, ırkçı, saldırgan, bir suç teşkil edecek, hukuki sorumluluğa yol açan, suç işlemeye veya kanunları, kültürel ya da uluslararası kabul görmüş normları ve etik kuralları ihlal etmeye teşvik eden bir içeriği veya bilgiyi sağlamayacağınızı taahhüt etmektesiniz;

 

3.7       Burada,  Hür24 Haber'e, tarafınızca sağlanan içerik veya bilgileri Hür24 Haber'in tamamen kendi takdirine göre herhangi bir platformda ya da herhangi bir medya aracı ile yayınlama, dağıtma, gösterme, çoğaltma, montajlama, düzenleme, yeniden düzenleme, silme, satma veya değiştirme hakkı tanımak üzere herhangi bir kısıtlama olmaksızın dünya genelinde geçerli, geri alınamaz, münhasır, bedelsiz ve devredilebilir bir lisans hakkı vermektesiniz. Bu lisans zaman veya bölge ile veya başka herhangi bir şekilde sınırlı olmayacaktır;

 

3.8       Ayrıca, burada,  söz konusu içeriklere ilişkin her türlü hakkı, bu hakların yenilenmeleri ve değiştirilmeleri dahil olmak üzere, dünya genelinde geçerli olmak üzere Hür24 Haber'e  (mevcut ve ileride doğabilecek telif haklarının kesin devri ile) devrediyorsunuz;

 

3.9       Hür24 Haber, Kullanıcı İçeriklerinin gösterilmesi konusunda nihai söz ve takdir hakkına sahip olacaktır ve hiçbir koşul altında Hür24 Haber Kullanıcı İçeriklerinin tamamını veya bir kısmını Site'de göstermek veya Site'ye dahil etmek zorunda değildir; ve

 

3.10     5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanun uyarınca, Hür24 Haber hizmet sağlayıcısı olarak Kullanıcı İçeriklerinin yasaları ihlal edip etmediğini kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Kullanıcı İçeriklerinin yasaları ihlal ettiğini düşünüyorsanız, lütfen [link veya e-posta adresi giriniz]adresi ile iletişime geçiniz ve bu durumda Hür24 Haber yasaların gerektirdiği ölçüde gerekli olan önlemleri alacaktır.

 

4.         Telif Hakkı ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları


Hür24 Haber'i ve/veya Hür24 Haber Network'ü ve/veya herhangi bir bağlı şirketini, iştirakini ve/veya üçüncü şahısları ve onların ürünlerini ve hizmetlerini tanımlayan isimler, görüntüler ve logolar  Hür24 Haber'in ve/veya Hür24 Haber Network'ün ve/veya herhangi bir bağlı şirketinin, iştirakinin ve/veya üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Burada yer alan hiç bir içerik Hür24 Haber'in ve/veya Hür24 Haber Network'ün ve/veya herhangi bir bağlı şirketinin, iştirakinin ve/veya üçüncü şahısların markası veya patenti veya diğer fikri mülkiyet hakları kapsamında yer alan bir hakkın veya lisansın herhangi bir yolla devredildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

 

Bu Site'ye ilişkin tüm telif hakları (yazılım kodları dahil), markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları (dizayn, düzenleme, görüntü ve tutum dahil) ve Site'nin bir parçası olarak sağlanan her türlü içerik veya konu her zaman Hür24 Haber'in ve/veya Hür24 Haber Network'üm ve/veya onlara lisans verenlerin mülkiyetinde kalacaktır. Bu Site'ye veya Hür24 Haber'e ve/veya Hür24 Haber Network'e ve/veya Hür24 Haber grup şirketlerine ait diğer sitelere erişiminizde, bu siteleri sadece ticari olmayan kişisel amaçlarınız için kullanacağınızı kabul etmektesiniz. Hür24 Haber ve/veya Hür24 Haber Network yetkilisinden önceden yazılı izin almaksızın içerik veya konuları herhangi bir şekilde kopyalaması, çoğaltması, indirmesi, paylaşması, saklaması (diğer sitelerde saklama dahil), yayması, transfer etmesi, yayınlaması, ticari amaçla kullanması veya değiştirmesi için üçüncü şahıslara izin veremez veya yardım edemezsiniz.

 

5.         Üçüncü Taraf Siteleri/Linkleri


Hür24 Haber bu Site aracılığı ile erişim sağladığınız üçüncü taraf sitelerinin veya içeriklerin mevcudiyetinden veya muhtevasından sorumlu değildir. Link verilen bir siteye erişmeye karar verdiğinizde, her türlü riski üstlenmiş olursunuz ve virüsler veya diğer zarar verici unsurlara karşı gerekli olan koruyucu önlemleri almak tarafınızın sorumluluğundadır. Hür24 Haber üçüncü tarafların sitesinde veya içeriklerinde yer alan (ürünlerin ya da hizmetlerin teslimi ve bunlar için yapılan ödemeler dahil) veya bunlar tarafından sağlanan herhangi bir içeriği, reklamı, ürünü, hizmeti veya bilgiyi onaylamaz ve bunlardan dolayı sorumlu tutulamaz veya sorumlu değildir.  Hür24 Haber bu tür sitelerde veya içeriklerde yer alan herhangi bir içerik, reklam, ürün, hizmet veya bilgi ile ilgili olan veya bunlardan kaynaklanan hasar, kayıp veya suçtan dolayı sorumlu değildir. Bu tür işlemler ile ilgili olan her türlü koşul, şart, garanti veya temsil ilişkileri yalnızca siz ve ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının arasındadır.

 

Bu Site'ye sağlanan linkler, doğrudan bu site ve diğer Hür24 Haber siteleri içerisinde yer alan bir sayfa içeriğinin tamamına (bir sayfanın belli kısmına değil) verilmelidir ve diğer sitelerin sayfaları içerisinde görüntülenmemelidir. Hür24 Haber'in bu Site'ye yapılan linklerden dolayı herhangi bir yasal veya diğer türden bir sorumluluğu (üçüncü tarafların haklarının ihlal edilmesi dahil) yoktur.

 

Link verilmesi, Hür24 Haber'in link verilen siteyi onayladığı, site ile bağlı veya ilişkili olduğu, veya link aracılığı ile erişim sağlanan veya görüntülenen herhangi bir marka, ticari unvan, logo veya telif hakkı konusu olan bir sembolü kullanmak için yasal olarak yetkilendirildiği veya link verilen herhangi bir sitenin Hür24 Haber'in veya onun iştiraklerinin, varlıklarının veya  bağlı kuruluşlarının herhangi bir markasını, ticaret unvanını, logosunu ya da telif hakkı konusu olan sembolünü kullanmak üzere yetkilendirildiği anlamına gelmemektedir.

 

6.         Sorumluluğun Reddi/ Sınırlanması


Bu Site'yi kullanmadaki riskin yalnızca size ait olduğunu ve tarafınızın sorumluluğunda olduğunu kabul etmektesiniz. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Hür24 Haber, onun yetkilileri, müdürleri ve temsilcileri Site ile ilgili olan her türlü garantiyi, açıklamayı veya imayı reddetmektedir. Hür24 Haber bu Site'de paylaşılan içeriklerin sosyal, kültürel ve ahlaki açıdan kabul edilebilir standartlarda olduklarını onaylamamakta, garanti ve taahhüt etmemektedir. Hür24 Haber bu Site'de paylaşılan Kullanıcı İçeriklerinin herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediğini garanti etmemektedir.

 

Hür24 Haber, Site'de sağlanan Kullanıcı İçeriklerini izlese de, herhangi bir içeriği paylaşmak için üçüncü taraflardan gerekli olan tüm lisans ve onayları almak ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemek yalnızca tarafınızın sorumluluğundadır ve burada Kullanıcı İçeriklerinden kaynaklanabilecek her türlü zarar, bedel ve yükümlülüklerden doğan sorumluluğu kabul etmektesiniz.

 

Bu Site ve bu Site ya da Hür24 Haber'e ve/veya bağlı şirketlerine ve/veya iştiraklerine ait olan veya onlar tarafından işletilen diğer tüm siteler ile ilgili bilgiler, isimler, görseller, resimler, logolar ve ikonlar, ürünler ve hizmetler (veya üçüncü tarafların ürün ve hizmetleri) "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU SÜRECE" prensibi ile, herhangi bir temsilde bulunmaksızın, onay vermeksizin ve yeterli kalitede ve belirli bir amaca uygun oldukları, ihlal teşkil etmedikleri, uygun, güvenilir ve doğru oldukları konusunda zımni taahhüt  vermek dahil herhangi bir garantide bulunmaksızın sağlanmaktadır.

 

Bu Site'de yer alan bilgiler ve içerikler bir takım yanlışlıklar ve yazım hataları içerebilir. Hür24 Haber, bu Site'de gösterilen veya bu Site aracılığı ile sağlanan (herhangi bir yazılımın kullanılması ile sağlanan bilgiler dahil fakat bununla sınırlı olmaksızın)  bilgi ve içeriklerin doğru veya tam olduğunu veya herhangi bir açıklama ya da bilginin güvenilirliğini garanti etmemektedir.  Bu Site'deki bilgiler sadece bilgilendirme amacı ile sunulmakta olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. Bu Site'de yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Bu türde bir açıklama veya bilgiye güvenmenin riskinin tamamen size ait olacağını kabul etmektesiniz. Hür24 Haber tamamen kendi takdirine göre, bu Site'nin herhangi bir bölümünde yer alan bir hata ya da ihmali düzeltme hakkını ve bu Site'de ve içeriklerde, ürünlerde, programlarda, hizmetlerde veya Site'de yer alan ücretlerde bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

 

Hiçbir durumda, Hür24 Haber, Hür24 Haber Network ve/veya üçüncü kişiler, hatalar veya noksanlıklar, dolaylı veya netice kabilinden doğan zararlar veya sözleşmenin ifasından veya ihmalden veya diğer bir fiilden, Site'nin kullanımından veya bununla ilgili olarak kullanım, kullanım kaybı, veri veya kardan doğan zararlar dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, dolaylı veya netice kabilinden doğan zararlar dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.

 

Hür24 Haber bu Site'de yer alan içeriklerin işlevlerinin kesintisiz veya hatasız olacağını veya kusurlarının düzeltileceğini veya Site'nin ya da Site'ye erişimi mümkün kılan sunucunun virüs veya hatalardan arındırılmış bir şekilde sunulduğunu garanti etmemektedir. Hür24 Haber herhangi bir içeriğin tam olarak işlevsel, doğru ve güvenilir olduğunu onaylamaz. Hür24 Haber bu Site'nin özelliklerinden herhangi birinin sağlanması dahil olmak üzere Site'nin herhangi bir kısmını dilediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın ve sorumlu olmaksızın değiştirebilir, sona erdirebilir, askıya alabilir veya durdurabilir. 

 

7. Sorumluluktan Beri Kılma


Siz, Site'ye erişiminizden veya Site'nin kullanılmasından ve/veya bu Site'ye yapılan herhangi bir Kullanıcı İçeriklerinin gönderisinden kaynaklanan, Hür24 Haber'in, ve onun bütün çalışanlarının, bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin ve ortaklarının her türlü taleplerinden, zararlarından, harcamalarından, masraflarından ve yükümlülüklerinden beri kılmayı ve beri kılmaya devam etmeyi kabul etmektesiniz.

 

Siz, bu Site'yi kullanılırken, muhtelif kaynaklardan gelen Kullanıcı İçeriklerine maruz kalacağınızı anlıyor ve hatalı, saldırgan, ahlaksız ve itiraz edilebilir Kullanıcı İçeriklerine maruz kalabileceğinizi kabul ediyorsunuz. Bu çerçevede, siz, yasaların izin verdiği ölçüde, Hür24 Haber, Hür24 Haber Media Network, bağlı şirketleri ve iştiraklerine karşı sahip olduğunuz veya olabileceğiniz her türlü yasal haklardan veya kanun yollarından burada feragat etmekte ve Hür24 Haber'in ve onun hisse sahiplerinin, iştiraklerinin, bağlı memurlarının ve lisans sahiplerinin zarar görmelerini engellemeyi ve zararlarını tazmin etmeyi  kabul etmektesiniz.

 

8. Gizlilik

 

Hür24 Haber, üyelik için kayıt olduğunuz ve/veya Site'de yorum paylaştığınız zaman isminiz, şifreniz ve iletişim bilgileriniz gibi bilgileri toplayabilir. Bu tip kişisel veriler, tanıtım amaçlı e-postalar veya mesajlar da dahil olmak üzere hizmet ile ilgili amaçlar için tarafınızla iletişime geçmek maksadıyla Hür24 Haber tarafından kullanılabilir ve Hür24 Haber'in bağlı şirketleri ve iştirakleriyle ve/veya yasal yükümlülük mevcut olduğu zaman paylaşılabilir. Bu tür bilgileri sağlayarak, kişisel verilerinizin bu şekilde kullanılmasına ve paylaşılmasına onay vermekte ve bu tip kullanım ve paylaşım durumunda Hür24 Haber'in veya diğer Hür24 Haber grup şirketlerinin hiçbir yasal yükümlülüğünün doğmayacağını kabul etmektesiniz.

 

Hür24 Haber, kullanıcıların IP adreslerini, erişim tarihleri, zamanları ve ziyaret edilen sayfalarla birlikte muhafaza edebilir. Bu tür bilgilerin muhafaza edilmesi sistem güvenliği ve kullanıcı problemlerinin çözümü amaçlıdır ve hiçbir kullanıcının kişisel verileri ile bağlantılı değildir.


9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

 

Bu Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre uygulanacak ve yorumlanacaktır. Buradan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

 

Bu Kullanım Koşullarından herhangi birinin, Kullanım Koşullarının geçerli olunmasının amaçlandığı ülkelerin veya devletlerin herhangi birinin hukuku uyarınca hukuka aykırı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, Kullanım Koşullarının hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu yerin yetki sınırları kapsamında ve içerisinde, ilgili hükümden ayrılacak ve silinecektir ve geri kalan Kullanım Koşulları geçerliliğini koruyacak ve bağlayıcı ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.


Hür24 Haber, Site'deki materyallerin Türkiye Cumhuriyeti dışındaki diğer yerlerde kullanılmaya uygun veya elverişli olduğunu garanti etmemektedir ve Site içeriklerinin hukuka aykırı kabul edildiği bölgelerde Site'ye erişim yasaktır. Eğer bu Site'ye Türkiye Cumhuriyeti dışında bir yerden erişiyorsanız, tüm yerel kanunlara uygunluk ile ilgili sorumluluk sadece size aittir.

Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Hür 24 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 532 658 98 55