• BIST 107.303
 • Altın 153,156
 • Dolar 3,7141
 • Euro 4,3624
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 4 °C
 • İzmir 19 °C
 • Antalya 17 °C

“Grip bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır”

Domuzrip banir"Dr.Syleerim, domuzrgp baviles, arak gadndıt=mdıtr." di." iipdip>ip bulecirterimi Neri-r"Vilesri karıcşıcırktmnolunrhr1-3üvençi isinde-3ulecirterimiBiortati çrktğın h Mçde eden BiDr.Syleerim, uştumnolecirterimi şyledi sn landr: Grip binolecirterimi eMo me(kour-k>t="n b mnol Hült" Bi38Cip bunhsn l BhşıcDr.Syleerim, stal ki merimiB,ol ksrü, ke Rti aksip butlbasun k>t=gndalğı bh Mfalsrkndanir""Sun k>t=gndalğı b,renfe="nza viles, ddıcb me200’yoaknda viles, _olebep uduun ,olokadahaafif seyreirliir sostalığktr." diy BiDr. Syleerim, GrBar olakndatn sn ,ulunaz aın sn e Rehalze"ke utlbasredebinolstolunum yolu haenfeksinu!ip buinolokakimrimi etkilektedir"Htalığın hasinkerubub merel>t=mnoki merimde,uğinel>ki merimedrüeedahaaıdreyredebilecğini iflecirt BiDr.Syleerim, GrBaoki merimde zatürre,ubron mete Rekul genfeksinu!lı gel baikincilu aediriy lenfeksinu!lıavsy mnaelenelecir." di." iipdip> iipdip>Msimsel grip bastalığın hadiravi Vevıavı?iipdip>ip binonçelke lbasecirterimiByoönecik, stalh Mfakonfum nualdlıaycı bidiravia Rlenğini ifvurlandn geDr.Syleerim, GrHekim taimsyi dendıcb meilaçamulndn lmamığr. Ant biyote lbrrgp badiraviamektzlbr. Rinkerubub mkerim, stmeririm, kronikestalığın esaHtal ki merimiB uymasn agimekehadirr srim?iipdip>ip byoakt=mnan stal ki merimiBoapmasn agimekehadirr srimdene !ltaBiDr. Syleerim unu lı geyledi.":iipdip>GrEl bkame Reki mel halijy Bigp btefakum nmadainolnemld öncemrimbinr"<. Htal ki merimehekim lnesindendıcb meilaçamulndmamığrlı. Rinkerubub mke ki merimemutl gaahekimeaşıvurmığr. Htal ki merimiB slığkurşumrın be Rekt=mbığkaortamrıaeliekte zum n mekdırkrın b memasktakipmarın , stalığın hağinel>ki merimedsaşımasn h Mengleşktedir"<. Htpıcvsnr"lay ilesiekoHtalığktmnonhsn l kum nmalyı bz?iipdip>Dr.Syleerim, ip gestalığın beakt=mnmamae i an kum nmaolu rın b Mçs3uiku şek"la!lttr: GrAıcşma,igp btefakum nmaolu rın b mnor sisdr"<. zellee lbasinkerubub mesaGp geıcsn h Meer bluaptrmalyı bz?iipdip>Grip buıcsn h Meer bluaptrmalyı bz." diy BiDr.Syleerim, GrÇ, _k, eer bluvsimsel grip byonen BiolaBigp b viles, di gşebicktedir"t=mnoki merimahekimeaşıvurak greme içlReeczanen Biip geıcın b Malalecirlbr. ğlığk zalytumnrın ai an eer blup buıcsn atemindend"meedie Reücdetsizygulandmasn aapn lmaetar. ip buıcsn , vücutthr1-2afiftaai andeakum yucuedleziyReesi mer." di."  iipdip>Kimrimasinkerubub mdcip bastalığın hn hasinkerubub mearanrın me!ltaBiDr.Syleerim, sinkeruprın bn iku şek"lalğkndr: Griek rim, 65aşıe Relezimie Reyaşı>t="n or siedir,aşkndvsii / huzursiindeakaranrı, kronikeböbmekereektzlii gioranrı, talndvedlh"lamronikeakcinel>stalığın eoranrı, kumonel>trtel>stalığın edlh"lamalp-ddmar stifemi>stalığın eoranrı, baıdıckğkastifemi>baskn l imdıeoranrı, kan>stalığın eoranrı, şekel>stalığın eoranrı, nrüoji-hk>stalığın eoranrı, ta nlolhk>stalığın eoranrı, Kronikerastalığın eoranrı, obtzlbr, slığkuzalytumnrın , 6 ay-18aşı>tlasn b meu hbeuzunsrüieaspiminomulndmasn agimekehlbr." iipdip>Kçültbebek hrimin ip gestalığın beakt=mnmasn adar mub men rimoapmalyı bz?iipdip>Kçültbebek hrimin ip gestalığın beakt=mnmasn adar mub men rimoapn lmasn agimektini iflecirt BiDr.Syleerim, unu lı gekay etri: GrBek ini izin stal olmamsn ai an elrimini malol sue Relabsn v bigdıirı mnelokadahaalsy mln r. Einel>lek ini izaemektyeğk kadr htal el emutl gaadoor-daelidi izaveadoor-dunelnesicimdenoğultusub mehameketdendni ." iipdip>Htmeriav3uemziren ki meriminostal olmasn adar mub men oapn lmaln r?iipdip>Dr.Syleerim, lun arak g, GrHtmeririmde p buıdreyredebilec"
Kaynak: ig src="http://wwhur24.com/news_t/source/6pg" />t=ign="absddle" clt="Hüer BeKaynaıd/>dth="2467height="18"6/>
showBookmark3(5(ttp://www.facebook.com/hur24" t, "r24haber" t, "rps://plus.google.com/103571840307783309277" tdth="2467 height="19to')/>
 • rum Ylıa class="icon-rsntent_a-1"> 0i>v>
 • 0i>fb:ntent_assntunt>i>v>
 • iv class="anreply_to
  UYARI:b> 4,Kçfrü,astket Trüek,erastrflleriaazn lmdıeyum Ylıaonayrnmamaetar.div>
  ta-vadth="24646/>ta-vam-ypost"to5/>ta-valor: hema."balht=""/div>SON EKLENEN pan>GÜALERİLv>ig src="http://wwhur24.com/negalrimy/366_spg" />t="" ErnoğanGrAvrupa; Bosnada PKÖnmü m, Suriy de okGömlenmü mtür" />dth="2413 height="1889/> ian>an>ErnoğanGrAvrupa; Bosnada PKÖnmü m, Suriy de okGömlenmü mtür" a>
 • ig src="http://wwhur24.com/negalrimy/364_spg" />t="" Avrupa Yem-haDire ReIHO Ebrıda Pn Acakliun emazl Ylıa>sn c gßı/>dth="2413 height="1889/> ian>an>Avrupa Yem-haDire ReIHO Ebrıda Pn Acakliun emazl Ylıa>sn c gßıa>
 • ig src="http://wwhur24.com/negalrimy/363_spg" />t="" Ernoğan:TrüsyielbaSrbian-b Acasn b meYi kaB"dth="2413 height="1889/> ian>an>Ernoğan:TrüsyielbaSrbian-b Acasn b meYi kaB"
 • ig src="http://wwhur24.com/negalrimy/362_spg" />t="" Ernoğan: Latib Amesikaelbaieitikerimizi agleitiinus!/>dth="2413 height="1889/> ian>an>Ernoğan: Latib Amesikaelbaieitikerimizi agleitiinus!a>
 • Dİinel>berleri
  Erig src="http://wwhur24.com/news_t/t/38828pg" />t="" tman 1da PKFertere-vakum yucuecerrahiaşıın l bir soşek"lde erek, ştirilendiwidth="24"1 height="19"57/>Erian>
  Erig src="http://wwhur24.com/news_t/t/33423pg" />t="" Kul gkimini mn s hgien oalndma leninus?width="24"1 height="19"57/>Erian>
  Erig src="http://wwhur24.com/news_t/t/38817pg" />t="" Kul ın hn zn pamuk-h çubukr temizmemeymnwidth="24"1 height="19"57/>Erian>
  Erig src="http://wwhur24.com/news_t/t/38796pg" />t="" ATO, Htal Kular Personel Einim-hiaBırttd/>dth="24"1 height="19"57/>Erian>AntTO, Htal Kular Personel Einim-hiaBırttdspan>
  Erig src="http://wwhur24.com/news_t/t/38758pg" />t="" Osteoporozna D Vitani-2 itki-3/>dth="24"1 height="19"57/>Erian>ORTsteoporozna D Vitani-2 itki-3span>
  Erig src="http://wwhur24.com/news_t/t/38740pg" />t="" ÖHümclenestali-eenfeksinu!lı gb Mazt="mad alyhtar faorör: Temizmi3/>dth="24"1 height="19"57/>Erian>
  li_eide">
  • Erig src="http://wwhur24.com/news_t/38638pg" />t="" Şimşek: G"Yah M şındmdz meryüt"k>erajend"erayıah Mnus"/>dth="24"8 height="19210/> ian>an>erajend"erayıah Mnus"span>
  • Erig src="http://wwhur24.com/i/1x1.gif" onta-vac="http://wwhur24.com/news_t/38422pg" />t="" Kerme e Dav-3!/>dth="24"8 height="19210/> ian>an>
  • Erig src="http://wwhur24.com/i/1x1.gif" onta-vac="http://wwhur24.com/news_t/38260pg" />t="" Cumr24başkın Ernoğan,eKdth="24"8 height="19210/> ian>an>
  • Erig src="http://wwhur24.com/i/1x1.gif" onta-vac="http://wwhur24.com/news_t/37821pg" />t="" Ernoğan, ğnih Ayrdi-g Alydu-h Lt sinıiBilğlytu röri knk kutn lr/>dth="24"8 height="19210/> ian>an>
  • Erig src="http://wwhur24.com/i/1x1.gif" onta-vac="http://wwhur24.com/news_t/37632pg" />t="" ErnoğanelbaPutib telefoaki rüle mtü/>dth="24"8 height="19210/> ian>an>
  • isin-yemesinkahvten-3826614htm">Erig src="http://wwhur24.com/i/1x1.gif" onta-vac="http://wwhur24.com/news_t/37374pg" />t="" Cumr24başkın Ernoğan,eBM Gçel Sekrediri Ger">is'an emeini k kutn lr/>dth="24"8 height="19210/> ian>an>is'an emeini k kutn lrspan>
  • Erig src="http://wwhur24.com/i/1x1.gif" onta-vac="http://wwhur24.com/news_t/37069pg" />t="" Ernoğan, Elanati'yk kular ti-3/>dth="24"8 height="19210/> ian>an>
  • ig src="http://wwhur24.com/i/1x1.gif" onta-vac="http://wwhur24.com/news_t/36969pg" />t="" Cumr24başkın Ernoğan,eİzetbegoviçnk kular ti-3/>dth="24"8 height="19210/> ian>an>
  • Siig src="http://wwhur24.com/i/1x1.gif" onta-vac="http://wwhur24.com/news_t/36768pg" />t="" "İslam dava- Mai an rnyaüvellee lbmi-k feki ti-3lbr"/>dth="24"8 height="19210/> ian>an>
  • Siig src="http://wwhur24.com/i/1x1.gif" onta-vac="http://wwhur24.com/news_t/36571pg" />t="" Cumr24başkın Ernoğan'd>dth="24"8 height="19210/> ian>an>
  v>
  galrimyide">_photoSiFOTO ALERİa>
  ta-vaindex" 0/a href="http://www.hur24.com/kiimdoganavrupa-bosna-pkolms-suriy de-gomulmsr-sa366gtm" />ig src="http://wwhur24.com/negalrimy/366_spg" />t="" ErnoğanGrAvrupa; Bosnada PKÖnmü m, Suriy de okGömlenmü mtür" />dth="2478height="1951/>
 • ig src="http://wwhur24.com/negalrimy/364_spg" />t="" Avrupa Yem-haDire ReIHO Ebrıda Pn Acakliun emazl Ylıa>sn c gßı/>dth="2478height="1951/>
 • ig src="http://wwhur24.com/negalrimy/363_spg" />t="" Ernoğan:TrüsyielbaSrbian-b Acasn b meYi kaB"dth="2478height="1951/>
 • an>an>an>an>an>an>an>an>v>
  galrimyide">_ve">ooalerisitm">SiVİDEO ALERİa>
  ta-vaindex" 0/a href="http://www.hur24.com/kiben mn-ian-snu!ig src="http://wwhur24.com/neve">o/hk9pg" />t="" ten mn ian-snu!dth="2478height="1951/>
 • ig src="http://wwhur24.com/neve">o/hk8pg" />t="" tosna Herste'te 'Acapişehri' rşuldu/>dth="2478height="1951/>
 • ig src="http://wwhur24.com/neve">o/hk7pg" />t="" PKK, PYD'iBiİslam'n b mukaddesatlındaa nhsn l r"lauzat-rkrın bn anertıyum/>dth="2478height="1951/>
 • an>an>an>an>an>an>an>an>v>
  _naion" de">_naion" _>SON DAKİKAABER
  _ntait',_bottomv>
  _naion" /a href="htvascript:vo;onclick="return opangeFoMostlyPe_l(1, 1)>
  _ntait',"liv class="btdostly_read" co="cumostly_read" _1"li cli class="sep">
 • OR1a>an>ErErnoğanGrAvrupa; Bosnada PKÖnmü m, Suriy de okGömlenmü mtür" a>
 • OR2a>an>Erİi aleleriaBkliun ın ' Pn "Oper-snu!" Alğkndmasn !sp
 • OR3a>an>ErYabancn guruk-h ıahsa rağmasp
 • OR4a>an>ErBeşVkta m, Bıakşehir'aeçemelib1: h0hsp
 • _ntait',_bottomv>
  _nat_ws_t"/div>
  v>
  a>om/hur24" ber" targeçr="_bndknatle="GoTwitt">le takmkep e rdiclass="icon-rstwitt">"/dii>a>a>a>
  Anaağyfasp
 • rgeçr="_self">Krnyesp
 • İritgşVmsp
 • rgeçr="_self">Ge"kek-h Pol-tikas
 • rgeçr="_self">Kulndn m Kon lrın a>
 • rgeçr="_self">Topl lukirşalrın sp
 • RSSsp
 • Trm>bekrın eSakğre© 16-6 Hür 24a>atrong> |eİzinze"e Rektynakarsdirmelibinoyyn b=mnamaz.
  Tel : 0 532 658 98 55 div>
  ali-20stm" />rgeçr="_bndknatle="GoCMNs_t berle Pt">aln eSipt:virdberle Sipt:vispa>v>
  v>bodydi>m" l>